Financiën

De stichting verkrijgt inkomsten voor het Gebiedsfonds uit bijdragen van de gemeenten Rotterdam en Nissewaard, Havenbedrijf Rotterdam en de exploitant van het windpark Hartelbrug II.

Rechtspersonen en bewonersgroepen kunnen financiële bijdragen uit het fonds aanvragen. De voorwaarden staan in het Fondsreglement van de stichting.

De stichting functioneert volledig onafhankelijk van de gemeenten Rotterdam, Nissewaard, Havenbedrijf Rotterdam en van de exploitant van het windpark Hartelbrug II.

Jaarverslag en Jaarrekening 2021