Panel 1

Wat doen wij?

De stichting Gebiedsfonds Woonkernen Geervliet en Heenvliet is opgericht in 2020. De stichting heeft ten doel het financieel ondersteunen van leefbaarheid projecten en initiatieven in de woonkernen Geervliet en Heenvliet in de gemeente Nissewaard, ter compensatie van de overlast in deze woonkernen veroorzaakt door het windpark Hartelbrug II.

Panel 2

Financiën

De stichting verkrijgt inkomsten voor het Gebiedsfonds uit bijdragen van de gemeenten Rotterdam en Nissewaard, Havenbedrijf Rotterdam en de exploitant van het windpark Hartelbrug II.

Rechtspersonen en bewonersgroepen kunnen financiële bijdragen uit het fonds aanvragen. De voorwaarden staan in het Fondsreglement van de stichting.

De stichting functioneert volledig onafhankelijk van de gemeenten Rotterdam, Nissewaard, Havenbedrijf Rotterdam en van de exploitant van het windpark Hartelbrug II.

Jaarverslag en Jaarrekening 2021

Panel 3

Contact